bos

Kurumsal Üyelik Sözleşmesi

1. İş bu Kurumsal Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle SÖZLEŞME olarak anılacaktır), KKTCARABAM .COM (bundan böyle KKTCARABAM olarak anılacaktır) tarafından işletilen www.kktcarabam.com internet adresinde yer alan özel ve/veya tüzel kişi ve/veya kurum (bundan böyle KURUMSAL ÜYE olarak anılacaktır) ile KKTCARABAM arasında kurumsal üye kayıt aşamasında yapılmıştır.
2. KKTCarabam.com'a Kurumsal Üye olabilmek için Kurumsal Üyelik Formu'nun eksiksiz doldurulması gerekir. Bu forma aktarılan bilgilerin doğruluğunu üyelik isteğinde bulunan KURUMSAL ÜYE kayıtsız şartsız taahhüt eder. Üyelik başvuru formuna bilgi girişi yaparken, bilgi formunda istenilen hususların eksiksiz ve açık olarak doldurulması zorunludur.
3. KURUMSAL ÜYE, KKTCARABAM'a üye olmak aracılığıyla işbu SÖZLEŞME'nin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamıyla anladığını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız kabul ettiğini ve onayladığını peşinen taahhüt eder.
4. Bu üyelik ilişkisi hem sanal hem de yazılı bir ortamda oluştuğu için, KURUMSAL ÜYE'nin üyelik başvurusu girdisinin tamamlanması, başvurunun da aynı düzeyde, KKTCARABAM tarafından kabulü ile ŞÖZLEŞME teşekkül etmiş olur. Karşılıklı hak ve yükümlülükler başvurunun kabulü ile yürürlüğe girer.
5. KKTCARABAM, SÖZLEŞME'yi tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir.
6. Aksi belirtilmediği taktirde, KKTCARABAM'daki ücretli hizmetler/servisler karşılığı alınacak ücretler Yeni Türk Lirası olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir. KURUMSAL ÜYE, KKTCARABAM üzerinden gerçekleştirdiği ticaretten, alım/satım/kiralamalardan kaynaklanabilecek tüm banka komisyonu, BSMV, KDV, ÖTV, vergi, pul, harç, vs. ödemeleri ilgili sorumluluğu üzerine almayı kabul etmiş sayılır..
7. KURUMSAL ÜYE, üyeliğini ve KKTCARABAM sayfalarını siyasi amaçlı veya başkalarına saldırı amaçlı kullanılamaz.
8. Yasalara aykırı ve genel ahlak prensibine uygun olmayan kişisel kimliklere saldırı mahiyetinde ilan kesinlikle verilemez. Yasalara göre, suç sayılan bir eylem aracı olarak KKTCARABAM sayfaları kullanıldığı zaman yasal mercilerden bir talep vuku bulursa, KURUMSAL ÜYE ve/veya ÜYELER hakkındaki bilgiler gerekli yerlere istem doğrultusunda sunulacaktır.
9. KKTCARABAM, www.kktcarabam.com sayfalarını bir siyasi/dini/şahsi saldırı aracı olarak kullanan, sözleşme maddelerinden herhangi birine aykırı hareket eden, mevcut Kurumsal Üyeliğini devam ettirebilecek ticari olgunluk, ciddiyet ve sorumluluğa haiz olmadığı KKTCARABAM tarafından tespit edilen tüm KURUMSAL ÜYELER'in üyeliklerine son verme hak ve yetkisine sahiptir.
10. KKTCARABAM'un iptal ettiği veya üyelikleri sözleşme maddeleri gereğince iptal edilen KURUMSAL ÜYE'nin üyelik bilgileri KKTCARABAM tarafından saklanacaktır.
11. KKTCARABAM, kendisine ait makine parkına ve bu makinelerde mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu üyelik bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.
12. KKTCarabam.com'un amacı, herkesin alım/satım ve/veya kiralama amaçlı ilan verebileceği, işbu hizmeti internet ortamındaki milyonlarca insanın faydasına sunmaktır. Gerek hizmetin arzı ve gerekse iletişim enstrümanları ve üyelerin girdileri yönünden KKTCARABAM'a hiçbir sorumluluk yüklenemez. KURUMSAL ÜYELER arasındaki hiçbir işlemde, KKTCARABAM'ın bizzat taraf olduğu özel anlaşmalar dışında, hukuki sorumluluk taşımaz.
13. İsim haklı marka haklarına tecavüz şeklinde kullanım yapılamaz. Uygulaması ne şekilde olursa olsun haksız rekabet doğuracak kullanım yapılamaz.
14. Her türlü kullanım ve yazılımlarda telif hakları ve eser haklarına tecavüz edilmeyecektir. Her türlü telif hakkı ve insan hakları sorumluluğu üyeye aittir. Bu sebeple KKTCARABAM' e rücu kesinlikle mümkün değildir.
15. www.kktcarabam.com sayfaları üzerinden gerçekleşen işlemler ile KKTCARABAM' in doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir bağlantısı olmamasından mütevellit, KURUMSAL ÜYE, KKTCARABAM'daki işlemlerden dolayı ortaya çıkabilecek her türlü anlaşmazlıklar ve akabinde bu anlaşmazlıkların yaratacağı her türlü iddia, talep ve/veya hasar beyanlarından, KKTCARABAM'ün sahiplerini, temsilcilerini ve/veya çalışanlarını sorumlu tutmamayı, tazminat talep etmemeyi ve üçüncü kişi ve kurumlar tarafından kendisine yöneltilecek her türlü talepten muaf tutmayı işbu SÖZLEŞME'yi onaylayarak ve KKTCARABAM'a KURUMSAL ÜYE olarak peşinen kabul ve beyan eder.
16. KKTCARABAM, www.kktcarabam.com sayfaları üzerinden hileli, siyasi ve dini amaçlı, yanıltmaya yönelik, eksik ve/veya yanlış beyanda bulunan ve/veya herhangi bir satın alma/satış işlemi gerçekleştiren KURUMSAL ÜYELER'in üyeliğini ve buna bağlı haklarını tek taraflı olarak herhangi bir merciiden onay gerektirmeden ve önceden uyarıda bulunmadan geçici ve/veya süresiz olarak üyelikten ihraç etme hakkına haizdir.
17. KKTCARABAM'un tamamıyla kontrolü dışında olmak üzere, internet kullanımından (Turk Telekom'dan kaynaklanan teknik sorunlşar, elektrik kesintisi, donanım problemleri, altyapı sorunları, doğal afetler, vs. gibi olaylardan dolayı) bazı sorunlar yaşanabilir. Bu ve bunun gibi sebeplerden, KKTCARABAM hiçbir şekilde sürekli, kesintisiz ve güvenli hizmet vereceğini garanti veya taahhüt edemez.
18. KKTCARABAM ve KURUMSAL ÜYE, hukuken tamamen bağımsız taraflardır. Bu iki bağımsız taraf arasında herhangi bir iş ortaklığı ve/veya işçi/işveren ilişkisi bulunmamaktadır.
19.İşbu ondokuz (19) maddeden ibaret olan üyelik genel prensipleri aynı çerçevede tarafları bağlayıcı niteliktedir.

HİZMETLERİMİZ

Reklam

KKTCARABAM İLETİŞİM

Telefon: +90 548 876 2626
Telefon: +90 392 227 2032
Fax: +90 392 227 1928
info@kktcarabam.com
ssl %100 Güvenli Ödeme Garantisi
© 2007-2017 KKTCarabam.com Troya Trading Ltd. Ürünüdür.
Bu internet sitesinin kullanıcıları Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası ile Bireysel Üyelik Sözleşmesi veya Kurumsal Üyelik Sözleşmesi 'ni kabul etmiş sayılırlar
KKTCarabam.com'da kullanıcılar tarafından oluşturulan bütün içerikler, bilgi ve yorumların yayınlanması ve doğruluğu ile ilgili tüm yasal yükümlülükler içeriği oluşturan kullanıcıya aittir. İlanlara ait içeriklerin yorum ve bilgilerin yanlışlık, eksiklik veya yasalarla düzenlenmiş kurallara aykırılığından dolayı kktcarabam.com asla sorumlu tutulamaz. İlanlarla ilgili sorularınızı ilan sahipleriyle iletişime geçip sorabilirsiniz.